“โอกาสที่ดีที่สุด”

คือการได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

FREEDOM TO BE OUR BEST


SC Asset ทำงานดี เต็มที่ในแบบของคุณ
เพียบพร้อมสวัสดิการเจ๋ง ๆ
มาร่วมทำงานกับเรา
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
กรุณาระบุอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
กรุณาระบุเงินเดือนที่คาดหวัง
icon
เลือกไฟล์ หรือลากมาตรงนี้ / Choose a file or drag it hear.
(เฉพาะไฟล์ Word, PDF หรือ Powerpoint เท่านั้น)
กรุณาแนบไฟล์ CV