ท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลงไปกับทีม Business Transformation ของบริษัท
SC People

ท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลงไปกับทีม Business Transformation ของบริษัท

ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่คำว่า ‘เทคโนโลยี’ ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป คำกล่าวที่ว่า “ถ้าเราทำตอนนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถ้าเราไม่ทำ หรือไม่เปลี่ยนเลย ในอนาคตเราจะล้าหลังทันที” นั้นไม่เกินจริงนัก ยิ่ง ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา องค์กรต่างๆ การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนา และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบวิถีดั้งเดิมให้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภคของตน

ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรหันมาสนใจการทำ Business Transformation กันมากขึ้นเพื่อให้องค์กรของตนมีศักยภาพทัดเทียมโลกเทคโนโลยีที่หมุนและเปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยบริหารเวลาในการทำงานของพนักงาน เพื่อนำศักยภาพของพนักงานไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงกว่า ตลอดจนการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานรายได้ให้กับองค์กร

 

ทีม Business Transformation ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

ทีมพัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการทำงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้า ตลอดจนความคล่องตัวในการทำงานของคนในองค์กร โดยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน กระบวนการทำงาน ให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการหารายได้ใหม่ให้กับองค์กรได้อีกด้วย


ทีม Business Transformation ของ SC Asset มีตำแหน่งอะไรบ้าง?

ในทีม Business Transformation ประกอบไปด้วยทีมย่อย 3 ทีม ได้แก่ Digital Transformation, Change Management & Strategic Planning, Special Project

โดยทีม Digital Transformation จะดูแลโปรเจคที่เน้นปรับปรุง พัฒนาการทำงานของพนักงาน SC Asset ให้มีความ ‘Digitalize’ มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การนำระบบ Data มาจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เชื่อมต่อ Offline สู่ Online นำมาสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อลูกค้า ทั้งช่วยให้พนักงานทำงานบนเครื่องมือดิจิตอลได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีการใช้กระดาษ หรือทำงานกันแบบ Manual จนเกิดการทำงานที่ล่าช้า

ในส่วนของทีม Change Management & Strategic Planning ดูแลด้านการสื่อสาร และ Business Plan ในภาพรวม ให้พนักงานทุกคนในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันอย่างเข้าใจและยั่งยืนที่สุด

สุดท้ายคือทีม Special Project ที่จะร่วม Collab กับทีมอื่นๆ ในบริษัท เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ซึ่งทำให้เกิดเป็นช่องทางสร้างรายได้ของบริษัทต่อไปในอนาคต


พบกับความท้าทายใหม่ๆ ด้วยงานที่เป็น Project Base

ทีม Business Transformation มีความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยสมาชิกในทีมจะมี Project เป็นของตัวเอง เนื่องจากทำงานเป็น Project Base ซึ่งระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย และเงื่อนไขของแต่ละ Project อาจจะต้องใช้เวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็สร้างความท้าทายให้กับทีมนี้ได้ไม่เบื่อเลยครับ

 

ถ้าอยากเข้าร่วมทีม Business Transformation ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

ทักษะสำคัญของคนในทีม Business Transformation คือ การคิดเชิงตรรกะ ‘Logical thinking’ การคิดหาเหตุผล การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน ใช้ตรรกะในการเลือกสรรเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานของทีมต่างๆ ประกอบกับ Analytical Skill ที่ต้องเอา Data ที่มีอยู่มาวิเคราะห์และสรุปผล

ทักษะที่ขาดไม่ได้เลยคือ Project Management ที่ต้องทำงานให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้องาน และสามารถประเมินความเสี่ยง และป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดขึ้นได้ ประกอบกับทักษะ Stakeholder Management และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับพนักงานหลายฝ่าย และเข้าใจความต้องการคนหลายกลุ่มเพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของหลายแผนกในองค์กรได้

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมทีมที่ท้าทายไปกับทุก Project อย่าง Business Transformation ควรมีประสบการณ์เป็น ที่ปรึกษาในด้าน Business หรือสำหรับนักศึกษาจบใหม่ควรฝึกงานในแบบ Management Trainee มาก่อน เพื่อความเข้าใจในเนื้องานและร่วมเปลี่ยนแปลงองค์กรไปพร้อมกับทีมได้ครับ

Blog ที่น่าสนใจ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

การคลิก "ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด" แสดงว่าคุณตกลงว่าสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณและเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายคุกกี้ของเรา

การตั้งค่าคุกกี้

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา เว็บไซต์อาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลบนเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ ค่ากำหนด หรืออุปกรณ์ของคุณ และส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทำให้ไซต์ทำงานตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลมักจะไม่ระบุตัวคุณโดยตรง แต่สามารถให้ประสบการณ์เว็บที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจากเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณจึงสามารถเลือกไม่อนุญาตคุกกี้บางประเภทได้ คลิกที่หัวข้อหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและจัดการการตั้งค่าของคุณ โปรดทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราสามารถนำเสนอได้

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของเราในการทำงานอย่างถูกต้องและไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา โดยปกติแล้วจะตั้งค่าให้ตอบสนองต่อการกระทำของคุณซึ่งเท่ากับคำขอบริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ การเข้าสู่ระบบหรือกรอกแบบฟอร์ม หรือสถานที่ที่จำเป็นต่อการให้บริการที่คุณร้องขอ คุณไม่สามารถยกเลิกคุกกี้เหล่านี้ได้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้บล็อกหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากคุณตั้งค่า บางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ ช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และดูว่าผู้เยี่ยมชมย้ายไปรอบๆ ไซต์อย่างไร ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้เหมาะสม ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะถูกรวบรวมและไม่ระบุชื่อ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ได้
คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งค่าผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา บริษัทเหล่านั้นอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่คุณสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นๆ พวกเขาไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณโดยเฉพาะ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ คุณจะพบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

การคลิก "ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด" แสดงว่าคุณตกลงว่าสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณและเปิดเผยข้อมูลตาม นโยบายคุกกี้ของเรา

top