Architect Specialist

สถานที่ทำงาน : ชินวัตร 3 โซนจตุจักร

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Architect‐Product & Design Innovation
 • Programming Design
 • Design Development

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • ร่วมทำงานกับทีมการตลาดและทีมออกแบบด้านเทคโนโลยี เพื่อออกแบบ/สร้างสรรค์ ที่อยู่อาศัยต้นแบบรวมทั้งศึกษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างใหม่ๆอย่างมีนวัตกรรม
 • คิดสร้างสรรค์/ออกแบบ ในขัน้ ตอนกำหนดโจทย์(Programming Design) จัดทำแนวความคิดการออกแบบ จัดทำแบบร่าง ในขัน้ ตอนต่างๆ ( Design Mood & Tone, Schematic Design, Design Development, Final Preliminary) จัดทำเอกสาร/รายงานนำเสนอกับ Management Team
 • มีทักษะ-เข้าใจกระบวนการทำงานวิจัยและสามารถทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม, พฤติกรรมผู้อยู่อาศัย, แนวโน้มการออกแบบ/การใช้ชีวิต(Living Lifestyle/Trend Design)
 • ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง/ตรวจสอบความถูกต้องหน้างาน เพื่อจัดทำ/นำเสนอความคืบหน้าของโครงการ
 • ทำงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ได้ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี ในส่วนงานออกแบบ/พัฒนาแบบบ้าน/ที่อยู่อาศัย หรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานออกแบบได้ดี ( MSOffice, AutoCAD, Photo Shop, Sketch Up ) โดยเฉพาะโปรแกรม Autocad/ Skecth Up สามารถใช้ได้คล่องและจบงานได้ด้วยตัวเอง
 • มีความสนใจงานออกแบบสถาปัตยกรรม-งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์กล้าลงมือทำ/กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์/มีเหตุผล/ถูกกาละเทศะ
 • มีทักษะการนำเสนอสื่อสารออกแบบได้ดี
 • มีบุคลิกกระตือรือร้น และทำงานเชิงรุก (Pro‐active) ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

5-10 ปี


ประเภทงาน

ประจำ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

การคลิก "ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด" แสดงว่าคุณตกลงว่าสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณและเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายคุกกี้ของเรา

การตั้งค่าคุกกี้

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา เว็บไซต์อาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลบนเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ ค่ากำหนด หรืออุปกรณ์ของคุณ และส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทำให้ไซต์ทำงานตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลมักจะไม่ระบุตัวคุณโดยตรง แต่สามารถให้ประสบการณ์เว็บที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจากเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณจึงสามารถเลือกไม่อนุญาตคุกกี้บางประเภทได้ คลิกที่หัวข้อหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและจัดการการตั้งค่าของคุณ โปรดทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราสามารถนำเสนอได้

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของเราในการทำงานอย่างถูกต้องและไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา โดยปกติแล้วจะตั้งค่าให้ตอบสนองต่อการกระทำของคุณซึ่งเท่ากับคำขอบริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ การเข้าสู่ระบบหรือกรอกแบบฟอร์ม หรือสถานที่ที่จำเป็นต่อการให้บริการที่คุณร้องขอ คุณไม่สามารถยกเลิกคุกกี้เหล่านี้ได้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้บล็อกหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากคุณตั้งค่า บางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ ช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และดูว่าผู้เยี่ยมชมย้ายไปรอบๆ ไซต์อย่างไร ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้เหมาะสม ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะถูกรวบรวมและไม่ระบุชื่อ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ได้
คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งค่าผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา บริษัทเหล่านั้นอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่คุณสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นๆ พวกเขาไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณโดยเฉพาะ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ คุณจะพบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

การคลิก "ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด" แสดงว่าคุณตกลงว่าสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณและเปิดเผยข้อมูลตาม นโยบายคุกกี้ของเรา

top